Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2019-04-08, INKOMSTFÖRFRÅGAN

Redovisa i första hand på: www.barnomsorg.tierp.se

Enligt kommunalfullmäktiges beslut skall alla redovisa inkomst en gång per år. Även om inkomsterna är oförändrade sedan föregående år skall aktuell inkomst meddelas.

För korrekt beräkning av avgift ber vi Er redovisa den aktuella inkomsten före skatt viawww.barnomsorg.tierp.se, där Ni loggar in med Ert lösen.

Redovisningen skall avse hushållets gemensamma inkomst per månad före skatt. Gäller även sambo som inte är biologisk vårdnadshavare.

Ändrad inkomst läggs in vid nästa månadsskifte. Någon justering bakåt i tiden görs inte.


Var vänlig vänta medan sidan laddas...