Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Medsökande:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos utskottet för Barn och Ungdom.

Enligt GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (Kap III, Artikel 12). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till:

Tierps kommun
Medborgarservice
Centralgatan 7
815 80 TIERP

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...